GDPR-Policy

1. Personuppgiftsansvarig

Calcwire AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor eller förfrågningar om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss på följande sätt:

E-post: info@calcwire.se

2. Syfte och rättslig grund

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter: för- och efternamn, e-postadress. Dina personuppgifter används för att skapa en personlig översiktssida och för att logga in på våra tjänster. Dessutom kan vi använda din e-postadress för att skicka notifikationer och/eller återställa ditt lösenord till tjänsten.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet mellan dig och Calcwire AB. Genom att använda våra tjänster ger du ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

3. Dataskydd och lagring

Dina personuppgifter lagras och behandlas inom Sverige. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, ändring eller radering.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som Calcwire AB är en partner till ditt företag och du har ett giltigt användarkonto. Om ditt konto blir inaktivt kommer dina personuppgifter att sparas i högst 3 månader innan de raderas.

4. Google Analytics

För att mäta användarstatistik använder vi Google Analytics. Google Analytics använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om användningen av vår webbplats. Denna information används för att analysera användaraktivitet och förbättra vår tjänst. Du kan läsa mer om hur Google Analytics använder data och hur du kan hantera dina inställningar genom att besöka Google:s sekretesspolicy och alternativ för Google Analytics.

5. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätta eventuella felaktigheter, begränsa behandlingen, invända mot behandlingen samt begära radering eller överföring av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 ovan.

6. Ändringar i policyn

Vi kan komma att uppdatera denna GDPR-policy då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Denna GDPR-policy uppdaterades senast den 2023-06-21.